W CZYM MOGĘ CI POMÓC?Zakres Usług

KREDYTY FRANKOWEW mojej Kancelarii rozumiem doskonale specyfikę kredytów frankowych i ich negatywnych następstw dla osób, które zdecydowały się na ich zaciągnięcie.

Reprezentuję „frankowiczów” od 2018. Opracowałam autorski model powództwa uwzględniającego nie tylko orzecznictwo sądów krajowych, ale i judykaty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowiska wyrażane przez podmioty takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Komisja Europejska.

Skuteczność tej argumentacji znajduje potwierdzenie w wyrokach sądowych: rekomenduję klientom dochodzenie ustalenia nieważności umowy.

SPRAWY RODZINNE I CYWILNESprawy przed sądami rodzinnymi i cywilnymi często stanowią trudne doświadczenie osobiste dla uczestników sporu sądowego. Do tego dochodzi skomplikowana i nieprzyjazna procedura sądowa. Dobrze to rozumiem i zapraszam do współpracy opierającej się na pełnym zaufaniu.

Prowadzę sprawy:

  • o rozwód;
  • o ustalenie opieki i uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
  • podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie;
  • podział majątku wspólnego po ustaniu konkubinatu, także osób tej samej płci;
  • o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie;
  • o odszkodowanie lub zapłatę.

PRAWO ANTYDYSKRYMINACYJNEJako stała pełnomocniczka Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT "Tolerado" występuję regularnie w postepowaniach dotyczących homofobicznej mowy nienawiści.

Prowadzę sprawy osób nieheteroseksualnych z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, reprezentuję również osoby transpłciowe w postępowaniach dotyczących ustalenia płci metrykalnej. Moja Kancelaria to miejsce przyjazne dla wszystkich osób narażonych na przejawy dyskryminacji i złego traktowania z uwagi na płeć, orientację seksualną, narodowość i inne czynniki. Reprezentuję dyskryminowanych klientów nie tylko przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi, lecz także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

PRAWO EUROPEJSKIEPrawo Unii Europejskiej odgrywa coraz większą rolę w codziennej praktyce prawniczej. Wiele problemów prawnych znajduje swe rozstrzygnięcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sądy te stają się sądami ostatniej nadziej dla wielu osób rozczarowanych działalnością polskiego sądownictwa, o czym przekonujemy się m.in. w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu i pracy w instytucjach Unii Europejskiej, efektywnie wykorzystuję prawo europejskie oraz dorobek orzeczniczy trybunałów europejskich w interesie swoich klientów, ale także z powodzeniem prowadzić postępowania przed sądami europejskimi.

adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 306, 80-852 Gdańsk
+ 48 604 110 688
kancelaria@mecenaswarecka.pl

Follow us:

DANE

adw. Katarzyna Warecka
nr wpisu: GDA/Adw/3403
NIP: 583-216-14-89
tel. 604-110-688

nr rachunku: 54 1140 2004 0000 3802 7787 9070

Copyright ©
adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

Portrait photos by: Olimpia Goździewicz

Web Design by: Pixel Hustler