KANCELARIA

Oferujemy szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa

zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, takimi jak rozwody, spadki, podziały majątku, opieka nad dziećmi, sprawy wspólnot mieszkaniowych, ochrona dóbr osobistych, występowanie w postępowaniu karnym zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego.

Dzięki dobrej znajomości orzecznictwa nie tylko krajowego, ale także trybunałów europejskich, stworzyliśmy skuteczny i sprawny model reprezentacji naszych klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Specjalizujemy się także w prawie antydyskryminacyjnym, a dzięki naszemu doświadczeniu w reprezentacji Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT+ „Tolerado” w Gdańsku jesteśmy w stanie zająć się wszelkiego rodzaju problemami prawnymi osób dyskryminowanych ze względu na płeć, orientację seksualną czy światopogląd.

Naszym głównym atutem jest indywidualne podejście do każdego z naszych klientów, łączące w sobie nie tylko fachową wiedzę prawniczą, ale także empatię i wsparcie. Nasza kancelaria jest przyjaznym miejscem dla wszystkich osób zmagających się z problemami prawnymi.

Skutecznie i z determinacją występujemy w imieniu każdego, kto zdecyduje się powierzyć nam swoją sprawę.

Katarzyna Warecka

ADWOKAT

E-MAIL
kancelaria@mecenaswarecka.pl
TELEFON
+ 48 604 110 688

Jestem adwokatką specjalizującą się w szeroko rozumianej ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a zwłaszcza praktycznym stosowaniu standardów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na gruncie prawa polskiego.

Biogram

W 2002 r. ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo, a następnie aplikację prokuratorską.

Skończyłam także kurs Introduction to English Law and the Law of the European Union, organizowany i prowadzony przez Uniwersytet w Cambridge.

W latach 2015-2016 pracowałam jako prawnik-lingwista Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

Od 2004 r. jestem związana zawodowo z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wydawcą programu Lex, w zakresie merytorycznego opracowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mówię biegle po angielsku i dobrze po francusku.

Marcin Kochanowski

ADWOKAT

E-MAIL
kancelaria@mecenaswarecka.pl
TELEFON
+ 48 733 272 252

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji  na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie aplikację prokuratorską. Od 2007 roku byłem prokuratorem i nadzorowałem postępowania dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, wolności seksualnej, mieniu, obrotowi gospodarczemu i inne. Ukończyłem także studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej i nowych technologii.

Biogram

W 2020 zrezygnowałem z funkcji prokuratora i zostałem adwokatem. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego a także rodzinnego.

Od 2013 współpracuję z gdańskim oddziałem Fundacji Centrum Praw Kobiet, udzielając pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą wobec kobiet. W 2015 roku otrzymałem nagrodę Białej Wstążki – wyróżnienia dla mężczyzn aktywnie działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

https://www.mecenaswarecka.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-white-v3.png

Warecka Kochanowski s.c. Kancelaria Adwokacka

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 306, 80-852 Gdańsk
+ 48 604 110 688
kancelaria@mecenaswarecka.pl

Follow us:

DANE

Katarzyna
tel. 604-110-688
GDA/Adw/3403

Marcin
tel. 733-272-252
GDA/Adw/3557

Nr konta: 38 1160 2202 0000 0004 8040 5715

Copyright ©
Warecka Kochanowski s.c. Kancelaria Adwokacka

Portrait photos by: Olimpia Goździewicz

Web Design by: Pixel Hustler