KANCELARIA

Oferuję szeroki zakres usług prawnych.

Zajmuję się sprawami z zakresu rodzinnego i cywilnego takimi jak rozwody i podziały majątku, opieka nad dziećmi i alimenty, ochrona dóbr osobistych i odszkodowania. Występuję w postępowaniach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Dzięki dobrej znajomości orzecznictwa nie tylko krajowego, ale także trybunałów europejskich, stworzyłam sprawny model reprezentacji klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Specjalizuję się także w prawie antydyskryminacyjnym, a dzięki swojemu doświadczeniu w reprezentacji Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT+ „Tolerado” w Gdańsku skutecznie zajmuję się problemami prawnymi osób dyskryminowanych ze względu na płeć, orientację psychoseksualną czy światopogląd.

Reprezentuję również osoby transpłciowe w postępowaniach sądowych dotyczących korekty płci metrykalnej.

Zapraszam do współpracy!

Katarzyna Warecka

ADWOKAT

E-MAIL
kancelaria@mecenaswarecka.pl
TELEFON
+ 48 604 110 688

Jestem adwokatką specjalizującą się w szeroko rozumianej ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a zwłaszcza praktycznym stosowaniu standardów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na gruncie prawa polskiego.

Biogram

W 2002 r. ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo, a następnie aplikację prokuratorską.

W latach 2015-2016 pracowałam jako prawnik-lingwista Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

Od 2004 r. jestem związana zawodowo z wydawnictwem Wolters Kluwers Polska, wydawcą programu Lex, w zakresie merytorycznego opracowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mówię biegle po angielsku i dobrze po francusku.

adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 306, 80-852 Gdańsk
+ 48 604 110 688
kancelaria@mecenaswarecka.pl

Follow us:

DANE

adw. Katarzyna Warecka
nr wpisu: GDA/Adw/3403
NIP: 583-216-14-89
tel. 604-110-688

nr rachunku: 54 1140 2004 0000 3802 7787 9070

Copyright ©
adw. Katarzyna Warecka, Kancelaria Adwokacka

Portrait photos by: Olimpia Goździewicz

Web Design by: Pixel Hustler